bioloģiskā materiāla banka

Gandrīz viss ir slāpeklis

Mēs dzīvojam atmosfērā ar lielu slāpekļa daudzumu, tomēr …